VU-spelen

Asle Tjelta blir reiseleder til årets VU-spel.

De som vil delta melder i fra til Asle innen 10.04. så ordner han påmelding og felles overnatting. Husk tidsfristen. De som ikke holder den, må ordne påmelding og overnatting på egenhånd.