Vil du lære mer om reglene i friidrett?

Vil du lære mer om reglene i friidrett? Som utøver som konkurrerer, som forelder som følger opp ungene dine, som trener som har utøvere på stevner, som frivillig som vil kunne mer når der er med på  stevnene våre, eller du kan tenke deg å bli dommer? Rogaland Friidrettskrets avholder to kurs denne høsten for dere som synes dette høres interessant ut.

Dommerkurs avholdes av vår egen Victor Øvregaard i Målhuset på Stavanger Stadion over to kvelder 9. og 16. november. De som ønsker det kan avholde kretsdommereksamen (hjemme-eksamen) etterpå. Det er også et kortere regelkurs lørdag 26. november i Sandneshallen, se informasjon under. Ingen forkunnskaper nødvendig, klubben dekker kostnadene.

Skjalg har hatt «all time high» påmelding på trenerkurs denne høsten. Bli med å slå klubbrekorden i påmeldte til dommerkurs/regelkurs! Ta kontakt med leder@ilskjalg om dere lurer på noe eller har problemer med påmeldingen.

For mer informasjon se nedenfor:

regelkurs-lordag-26

2016-kretsdommerkurs-november