Vi trenger flere trenere

For å opprettholde tilbudet til Barn og Ungdom trenger vi flere trenere og hjelpetrenere
Dette gjelder spesielt 1.-6. klasse gruppene.
Er du interessert, ta kontakt med Svend Vihovde på svvi@statoil.com eller 414 67 397.