Vi har fått 55 000,- fra Sparebankstiftelsen SR-Bank til innbo klubbhus!!

Skjalg fikk i dag tildelt en gave på 55 000,- til innbo til det nye klubbhuset på stadion. Vi gleder oss til vi kan starte å innrede!

–  Er det noen som ønsker å være med å bestemme hvordan klubbhuset skal innredes og kunne tenkt seg å være med i et husstyre? Vi trenger både foreldre, aktive og trenere! Ta kontakt med Ida på: ida@ilskjalg.no