Utdeling av Trimtex stipend på 3000,- og 2000,- + Kommunalt idrettsstipend

Trimtex stipendet går ikke på prestasjoner, men på hvordan personen er, treningsvilje, positivitet ovenfor klubben og treningsvenner.

Styret og trenerne i klubben har kommet med sine forslag og alle var enige om at klubben har mange verdige vinnere, men dette året var de to som utmerket seg.

Vinneren av stipend på 3000,- er Aleksander Aarestrup
Begrunnelse: Han er utrolig positiv og gir mye av seg selv for klubben. Aktiv i klubbutviklingsprosessen. Veldig flink og engasjert juniortrener, positiv og hyggelig mot alle, dedikert på trening, tatt et stort sprang på trening med nye perser både i JR NM og UM.

Vinneren av stipend på 2000,- er Vegard Røttingen
Begrunnelse: I vår/sommer har han fungert som assisterende kasttrener. Han har selv hatt problemer med ryggen, men har stilt opp på kasttreningene for å hjelpe de andre. Tok initiativ til at Skjalg arrangerte et kast stevne i forkant av UM slik at flere kunne kvalifisere seg, noe som resulterte i at en klubb venninne greidde kravet og kunne reise til Bergen


Trimtex stipendene skal brukes til å kjøpe klubbtøy som brukes på trening og i konkurranse.

Aleksander til venstre, og Vegard til høyre på bildet.

Styret vil også gratulere Oda Asdal Hansen med kommunalt idrettsstipend. Stipendet ble utdelt på vegne av prestasjoner i 2022.