Temakveld 25.02. om idrettsskader

Tema:  Idrettsskader. Forebygging og behandling.

Foredragsholder: Personell fra Stavanger idrettsklinikk

Sted: Stavanger idrettsklinikk kl. 20:00

(Hillevågsveien 31-33, 4016 Stavanger)

Hensikten med temakvelden er å gi utøverne en orientering om :

  • ulike typer idrettsskader
  • hvordan de oppstår og kan behandles
  • og ikke minst hvordan de kan forebygges ved bevisst forebyggende trening

Enkel bevertning.

Ber derfor om at de som møter sender en SMS til 91877089 innen 23.02.

Vel møtt!