Takk til alle som bidro til flott gjennomføring av Run for Fun

Takk til alle for flott innsats ifm gjennomføring av Run for Fun. Det ble utlevert 1637 startnummer.
Takk også til de 12 som påtok seg ordensvakter i byen fra mandag til onsdag.
Dette er blant de få arrangementene som virkelig bidrar økonomisk.
Bilde fra start 2016