Stavanger Stadion stengt – må ikke brukes

Legging av  nytt dekke er nå I gang, og det er viktig at banen da IKKE BENYTTES da dette hindrer arbeidet og gjør ventetiden på nytt dekke enda lengre. Fnt om alle kan respektere dette.