Stavanger Stadion er åpen for trening igjen. Max 5 prs i en gruppe.

En gladnyhet, Stavanger Stadion er nå åpen for trening igjen.
MEN det er veldig viktig at vi følger reglene til Stavanger Kommune samt Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten fra Norges Friidrettsforbund.
Se link: https://www.friidrett.no/nyheter/kjoreregler-for-organisert-trening-i-nfif/

Vennligst følg reglene nedenfor, kommer du/dere til Stavanger Stadion og det er allerede mange som trener der, må dere vente med dagens økt.

Skjalg sine organiserte grupper som har startet opp igjen har fortrinnsrett. Mest press på banen forventes mandag, tirsdag og torsdag kl 17-19.

Kommunens uteveiledere, som allerede kontakter folk i friområder, ballbinger, skolegårder og lekeplasser med gode smittevernråd, vil også ta turer innom idrettsanlegget, både til hverdags og gjennom påsken.

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter

  • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.
  • Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten.

Ved tilrettelegging og utøvelse av aktivitet gjelder følgende:

  • Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 2 meters avstand, og det ikke er mer enn 5 personer som deltar i en gruppe.
  • Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt.
  • Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.
  • Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer.
  • Deltakerne skal ikke dele utstyr der det er nødvendig med håndkontakt med utstyret (f.eks. baller eller trenings manualer).
  • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.
  • Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader.
  • Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse med reise til og fra idrettsaktiviteten.

Sportslig hilsen
IL Skjalg