Stavanger Idrettshall er stengt uke 42

Stavanger Idrettshall er stengt hele uke 42 grunnet OTD messen.
Oppmøte ved Stavanger Stadion for 3-4.klasse og 5.-6.klasse.
Oppmøte utenfor Stavanger idrettshall for 1.-2.klasse og 7.-9.klasse

Husk å klær for ute-trening!