Sommeravslutning og oppstart høst 2019 for barn og ungdom.


Det blir sommeravslutning torsdag 13 Juni for alle barne/ungdomsgruppene under 15 år, foreldre utvalget bringer is.
Husk Skjalg tøy, da vi starter med en liten foto session.
Siste Jærcup før sommerferien er 20 Juni på Stavanger stadion.
Første trening etter sommerferien blir i uke 35, og nye kan møte fra  torsdag 29 August.
IL Skjalg er fortsatt i vekst og vi har hitill i 2019 vokst med nesten 15%, som kommer på toppen av hele 30% ifjor.
En fantastisk innsats av foreldre som ønsker fylle trener rollen har gjort det mulig å etterleve Sportsplanen for barn og ungdom det siste skoleåret.  Dette gjør at vi nå velger å utvide antall grupper i barne og ungdomsavdelingen, og satser på videre trener/foreldreutvalg rekrutering for å klare dette.
Ny gruppe inndeling blir:
1-2. Klasse (oppfordrer nye 1 klassinger til å melde seg inn snarest.)
3. Klasse
4. Klasse
5. Klasse
6. Klasse
7. Klasse
8. Klasse

Innmelding og info til nye medlemmer

God sommer!

Hilsen
Rune Hjelle
Sportslig leder barn/ungdom
IL Skjalg
Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling.