Smittevern

Retningslinjer er basert på anbefaling fra Norges Friidrettsforbund og Stavanger kommune, som begge baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine føringer.

Oppdatert 09 Mai 2021.

 

 

 

 

 

 

 

Fra og med 07.05.2021 kl.00:00 gikk Stavanger over til nasjonale tiltak for Covid-19.

 

Vi har trukket ut de viktigste punktene fra retningslinjene som gjelder idrett, se ellers Stavanger Kommune sin nettside/link under for fullstendig oversikt.

 

Barn og unge under 20 år kan trene som normalt og er unntatt avstandskravet. I tillegg kan voksne drive organisert trening innendørs (anbefales inntil 10 deltakere) og utendørs (anbefales inntil 20 deltakere) dersom det er mulig å holde 1 meters avstand. Toppidrett trenger ikke avstandskrav

 

Det er fortsatt anbefalt at arrangementer som samler personer fra ulike kommuner utsettes eller avlyses. Dette omfatter kamper, cuper og stevner. Samtidig er det lov med følgende: Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling.

 

Arrangement

  • Innendørs inntil 50 personer for utøvere under 20 år
  • Utendørs inntil 200 personer

Tallen er inkludert ALLE: arrangør, trenere, foresatte m.m.

 

For idrettslag med idrettsfritidsordninger gjøres dere oppmerksomme på at skolene går ned på gult nivå fra mandag 10. mai. Følg lenken nedenfor for retningslinjer knyttet til trafikklysordningen.

 

Se oppdaterte retningslinjer på Stavanger Kommune sin side her: https://www.stavanger.kommune.no/kultur-og-fritid/idrett/koronainformasjon-om-idrett-og-fritidsaktiviteter/

 

Idrettsrådet jobber med å oversette de nye oppdaterte retningslinjene som dere også finner på våre sider:

https://idrettsraadet.no/covid-19-informasjon/