Smittevern

Retningslinjer er basert på anbefaling fra Norges Friidrettsforbund og Stavanger kommune, som begge baseres på Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet sine føringer.

Oppdatert 29 Januar 2021.

 

 

 

 

 

Midlertidig forskrift fra Stavanger kommune:
Idrettsaktivitet spesifikk side: Idrettsaktiviteter i Stavanger kommune.

Innendørs: 

 • Forbud mot organiserte idrettsaktiviteter for voksne personer fra og med 20 år.
 • Barn og unge til og med 19 år kan drive organiserte idrettsaktiviteter i grupper med opptil 20 personer. 
 • Barn og unge til og med 19 år som driver organiserte idrettsktiviteter som ikke krever kontakt, bør overholde avstandskravet
 • Om flere grupper trener samtidig skal avstandskravet overholdes.  
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Utendørs:

 • Voksne fra og med 20 år kan drive organiserte idrettsaktiviteter utendørs i grupper meopptil 10 personer, så lenge avstandskravet overholdes. 
 • Om flere grupper med personer over 20 år trener samtidig skal avstandskravet mellom gruppene overholdes
 • Barn og ungdom til og med 19 år kan drive organisert kontaktidrett utendørs som normalt. 
 • Barn og unge til og med 19 år som driver organiserte idrettsktiviteter som ikke krever kontakt, bør overholde avstandskravet. 
 • Forbud mot å arrangere eller delta på stevner, idrettsarrangementer og lignende for alle aldersgrupper.

Forbudet gjelder ikke toppidrettsutøvere med egen smittevernsprotokoll. Den nye definisjonen på toppidrett er slik:

 • Lagidrett: Øverste nivå i sin idrett. For fotball og håndball er det de to øverste nivåene. Det forutsettes en landsdekkende serie med minimum tre nivåer i den aktuelle idretten. Det er kun senior som regnes med, samt landslag/landslagsutøvere i både senior og juniorklasse.
 • Individuell idrett: Det forutsettes at utøverne har 1.-3. plass i NM, Nordisk mesterskap, VM, EM, OL og/eller er del av forbundets landslag på junior/seniornivå eller er definerte stipendutøvere fra Olympiatoppen.

………..Kommunale retningslinjer slutt……….

Gjenerell anbefalig

Utøver bør alltid være bevisst på dette i og utenfor trening:
1. Har du symptomer eller føler deg syk, hold deg hjemme.
2. Hold avstand, 1 meter er bra 2 meter er enda bedre.
3. Vask hendene ofte, og alltid før og etter måltid, trening samt  situasjoner hvor man berør delte kontakt flater.

Norges idrettsforbund har laget et Koronavettkurs
Obligatorisk for støtteapparat og utøvere 13 år+ samt deres foreldre.

Før trening:

 1. Alle som deltar på trening må være innmeldt før de stiller på trening.
 2. Medlemmer blir registrert og delt i grupper for smittesporing.
  Barn og ungdom gjør dette via gruppeside på www.ilskjalg.no, hvor vi lager et Korona avsnitt.
 3. Hver gruppe får et bestemt sted å møte
 4. Kohorter har anbefalt størrelse inkl. trener, en Kohort er en stabil gruppe.
 5. Før treningen starter, må alle som ikke er endel av en Skjalg Kohort forlate treningsarealene.
 6. Det er tillat med publikum på tribunen ved Stavanger stadion, med minimum 2 meter avstand til personer utenfor egen familie.
  Ved innendørstrening i Stavanger idrettshall det kun tillatt med publikum for 1-2kl. 
 7. Skjalg vil utnevne en Korona passer ved stadion/idrettshallen på de mest folksomme tidspunkt. Den vil beskytte utøverne fra inntrengere, og rapportere brudd på retningslinjene til Daglig leder.
 8. Innenfor døra til utstyrsrommet på stadion står et “Stopp Friidrettstrening pågår” skilt på en bukk, den skal settes ut i midtgangen før trening starter.

Ved oppmøte og under ute trening

 1. Alle møter til forhåndsmeldt plass.
  Ingen oppmøte eller opphold i undergangen til Stadion,
 2. Avstand innad i gruppa er minimum 1 meter.
  Minimum 5 meter mellom gruppene på gresset og 2 tomme løpebaner mellom Kohorter ved baneløp. Ta gjerne ekstra høyde for god margin ved leker på gress.
  Ved løp langs sti er det viktig at alle holder høyre, med maks 2 i bredden, som lett kan flettes til 1 i bredden ved passeringer eller andre situasjoner hvor det er nødvendig for å holde avstandsregelene.
 3. Grupper får spesifikt oppmøtested og tid for å sikre avstand og unngå forsamling mellom gruppene.
 4. Hver gruppe booker arealer i “Utstyrs og koordinerings regnearket – IL Skjalg”
 5. Utstyr som benyttes desinfiseres mellom hver gruppe. Utøver desinfiserer sine kontaktflater med utstyr før bruk.
  For barne og ungdomsavdelingen er det kun voksen/trener som har adgang til styrkerom for å hente/levere utstyr. Vi desinfiserer hender før og etter bruk av utstyr.
 6. Etter hver trening skal utstyr brukt desinfiseres. “Ved desinfisering av utstyr skal det enten brukes sprit eller en klorin-blanding med blandingsforhold en del klorin og ti deler vann.
 7. Det er tilgjengelig en Antibac stasjon rett innenfor døra til styrkerommet og spray flasker, samt vaske midler for utstyr. 
 8. Garderober og toaletter vil være åpne.

Ved oppmøte og under inne trening

Samme som ute, men man må også sette seg godt inn kommunens retningslinjer, og det er ikke tillatt med publikum i hallenene med mindre annet er spesifisert.

I tillegg gjelder:
Stavanger idrettshall:
Reglement innendørsanlegg – covid 19 rev 20-oct.pdf
– Utøvere må bruker inngang nærmest Tennishallen og side trapp ned til banen og midtgangen ut. (Inngang nærmest parkeringshus blir forhbeholdt teststasjon i møterom B og må ikke benyttes.)
– Utøvere blir hentet utenfor side inngang før oppstart
– Utøvere kommer ut etter trening igjennom midtre dør ved avslutning, foreldre venter ute.
– Foreldre til 1-2 klasse kan være publikum på felt A. De må registrere oppmøte i Spond,  Gruppekode i app: JHOHJ

Forum Expo
Samme reglement som i Stavanger idrettshall.
I tillegg skal inngang kun skje via Inngang fra Siddishallen.

St. Svithun, Våland skole
Reglement for Smittevern i gymsaler

 

Sandneshallen:
Oppdatering 15 okt.: Trenger ikke lenger vente ute og gå samlet inn, istedet gjelder dette for Friidrettsgruppene: Går inn døren rett frem fra inngangen og opp på tribunen til venstre. Der kan de de sitte å vente i med resten av gruppen. Ikke bland gruppene! Hold 1 meters avstand fra hverandre og minimum 5 meter mellom hver gruppe.
Sandneshallen smittevern
Reglement for Folkehallene
Sandnes-Retningslinjer Covid 19