Skjalg har fått prosjektmidler fra Satsningsklubb 2016

Skjalg  har som en av fire klubber fått  tilskudd på kr 10 000 til Satsningsklubb-tiltaket “Fadderordning for trenere”.

Tiltaket går ut på at  Gro Næsheim – Bjørkvik vil være ned og bidra til kompentanseheving blandt trenerne for barne/ungdomsgruppene ved å tilby veiledning til trenerne før og under trening. Hun blir da en “trener for trenerne”.  I tillegg til at vi håper at dette gir oss enda dyktigere trenere, håper vi at det også vil gi klubben flere som kan tenke seg å være med og trenere ungene I klubben!