Satsingsklubb 2016

Skjalg har valgt ut som en av årets Satningsklubber 2016.

Dette innebærer at Skjalg vil få veiledning og støtte fra Friidrettsforbundet til å jobbe fremtidsrettet og langsiktig med organisasjonen for å forbedre sine aktivitetstilbud og medlemmenes vilkår.

Programmet består av følgende aktiviteter og tilbud i løpet av året:

  • Start- og oppfølgingsmøte for egenutvikling sammen med klubbveiledere fra NFIF som ble avholdt 10.Mai
  • Gratis kurs arrangert i egen klubb: Friidrett for barn, kretsdommerkurs, styrearbeid i praksis, økonomistyring og regnskap mm
  • Mulighet for å få subsidiert materiell til utvalgte aktivitetskonsepter
  • De fem beste utviklingstiltakene får 10.000 kroner i støtte. Se eget oppslag om dette.
  • Reportasje om klubben på www.friidrett.no, se under.
  • Får bruke «Satsingsklubb 2016»-logo
  • Deltakelse i forum for erfaringsutveksling med de andre satsningsklubbene i forbindelse med et nasjonalt stevne
  • Kjempe om tittelen «Årets satsingsklubb 2016»

Det var flott oppslag om Skalg på “Friidrett”:

Friidrett

Link til arbeidsdokument virksomhetsplan:

Oppdatert (Organisasjon, Anlegg):

virksomhetsplan-status-20161115-pptx