Prosedyre for påmelding og reiseopplegg til mesterskap

Vil bare igjen minne om den prosedyren som gjelder for påmelding og reiseopplegg til mesterskap dvs. NM, Jr-NM og UM. Den er som følger:

Trenerne avklarer i god tid før mesterskapet hvem som er kvalifisert og melder dette inn til sport sligleder (Gunnar) og klubbsekretæren (Jarl Gaute).
Deretter foretar klubbsekretæren felles påmelding samt bestiller reise og overnatting for alle utøvere og ledere basert på det reiseopplegget som sportslig utvalg tidligere har blitt enig om.

Dette gjør vi for å være sikre på at:
•Alle blir rett påmeldt og at det er betalt startkontigent slik at alle får starte
•Vi får til et rimeligst mulig reiseopplegg

Sponsormarkedet er svært vanskelig for tiden og vi er en klubb med mye aktivitet. For å få de midlene vi har til å strekke til, må vi være nøkterne og lojale til denne prosedyren. Hvis noen av en spesiell grunn må ha et annet reise-/overnattingsopplegg, forutsettes det at det avklares med sportslig leder/klubbsekretæren i god tid før mesterskapet slik at dette ikke medfører praktiske problemer for de øvrige eller merkostnader for klubben.

Med friidrettshilsen
fra sportslig utvalg