Pangstart Trenings samling for IL Skjalg 5-7 klasse.

Olympics: Track and Field-Men's 100m-Final

Det vil i år for første gang bli arrangert en “Pangstart” trenings samling i Sandnes hallen for 5-7 trinn (Innendørs friidrettsarena) Lørdag den 17 oktober kl 11 -15.

Målet for samlingen er å ha det gøy for opprettholde og øke kontinuiteten i Skjalg’s medlemsmasse.
– Gi tid til å bli bedre kjent med hverandre gjennom lek og aktiviteter.
– Få lenger sammenhengende tid til å fokusere på de forskjellige friidretts øvelsene der noe blir obligatorisk og andre etter eget ønske.
– Det vil også bli innføring i viktige elementer innenfor mental trening.

En kritisk suksessfaktor for at dette skal lykkes er at så mange som mulig stiller på dette arrangementet.
Det vil bli servert pizza til lunsj.
Ta med drikkeflaske.

Påmelding: til ilskjalg@online.no asap  med navn, alder og evt. mat allergier.

Hilsen
Trenerene for 5-7 klasse
Lone Viste Fagerland, Svein Fagerland, Rune Høgberg, Terje Øglænd Bredahl, Trude Dessingué og Rune Hjelle