Pandemien vs Trening

Til alle medlemmer og frivillige i IL Skjalg!

Vi går igjennom en tid som er uvanlig på så mange måter, for alle i vårt samfunn. Flere opplever kriser i flere dimensjoner enn hva vi som enkeltpersoner kan klare å forestille oss.

Midt oppi denne kampen står også flere av våre medlemmer, frivillige og sponsorer.

Da er det viktig å vise ekstra forståelse i tiden fremover.
Enhver må gjøre sin egen risiko vurdering. Hvor det skal være ingen nedtur å avlyse for seg, sine eller hele grupper, men heller sees på som omtanke for alle, i og utenfor klubben.

Analyser etter nedstegningen i vår indikerte negativ effekt på barns psykiske helse. Denne gangen forsøker man å verne om barna. Trening er en viktig trivselsfaktor i barns hverdag, og bidrar til essensiell grunntrening for motorisk og mental utvikling i kropper som vokser og endrer seg hver dag.

Vi vil derfor etter beste evne, og med stor omtanke for alle, fortsette å tilby trening innenfor de rammene vi er gitt.  Disse vil du til enhver tid finne på Smittevern IL Skjalg, så må vi ta forbehold om kapasitet til å gjennomføre treningene og risko for endringer på kort varsel.

Vårt mål er å bidra til at flere kommer ut som vinnere etter pandemien, ved en mer aktiv hverdag. Det vil  være vårt bidrag til et samfunn sterkere og mer robust til å møte fremtidige utfordringer.

Hilsen
Daglig leder og Styret
IL Skjalg
Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling