OPPSTARTSKVELD FOR 2015-SESONGEN

Til alle aktive og foreldre/foresatte

Sett av følgende tidspunkt:  19.03. kl. 1930-2100  til en oppstartskveld for kommende sesong 🙂

Sted:     Det kommer vi tilbake til seinere

Hensikten med oppstartskvelden er å gi en orientering om :

  • Målsettinger for klubben på kort og lang sikt
  • Praktiske detaljer rundt 2015-sesongen

Enkel bevertning.

Ber derfor om at de som møter sender en SMS til 91877089 innen 15.03.

Vel møtt!