Oppdatert statistikk

Oversikten over klubbrekorder og Skjalgs beste gjennom alle tider er oppdatert per 31. desember. Du finner den på Om Skjalg / Statistikk. Takk til Terje Bredahl og Helge Brueland som ajoufører statistikkene!