Utvalg og andre kontaktpersoner

Generelle spørsmål:  leder@ilskjalg.no

Styreleder /Sportslig leder junior/Senior
Heidi Tangen
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 91 33 27 43

Nestleder / Sportslig leder barn og ungdom
Leif Madsen Bærheim
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no
Tlf: 92 07 33 72

Økonomiansvarlig
Stine Houge Bastiansen
E-mail: okonomi@ilskjalg.no
Tlf: 99 08 88 88

Leder stevneutvalg
Hanne Bakstad
E-mail: stevne@ilskjalg.no
Tlf: 97589686

Leder foreldreutvalg
Anneli Mikalsen
E-mail: foreldre@ilskjalg.no
Tlf: 91623355

Aktives representant
Daniel Pedersen
E-mail:aktivrep@ilskjalg.no
Tlf: 47523191

Styremedlem
Mathias Hove Johansen
E-mail:mathias-27@hotmail.com
Tlf: 98428089

Revisorer
Ketil Helgevold
Dag Øxnevad

Statistikkansvarlig
Terje Bredahl,
terje.bredahl@lyse.net
926 10 375

Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
Elisabeth Thuestad
E-mail: medlem@ilskjalg.com
Tlf: 951 94 791

Webansvarlig
Svend Vihovde                                                                                                                  svvi@me.com Tlf: 414 67 397