Utvalg og andre kontaktpersoner

Generelle spørsmål:  leder@ilskjalg.no

Sportslig utvalg
Leder & Junior/Senior:
Heidi Tangen
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 91332743

Sportslig leder barn og ungdom
Leif Madsen Bærheim
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no

Stevneutvalg
Hanne Bakstad
Tlf: 97589686
E-mail: stevne@ilskjalg.no

Foreldreutvalg
Leder: Anneli Mikalsen
E-mail: foreldre@ilskjalg.no
Tlf: 91623355

Aktives representant
Daniel Pedersen
E-mail: aktivrep@ilskjalg.no
Tlf: 475 23 191

Revisorer
Ketil Helgevold
Dag Øxnevad

Statistikkansvarlig
Terje Bredahl,
terje.bredahl@lyse.net
926 10 375

Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
Elisabeth Thuestad
E-mail: medlem@ilskjalg.com
Tlf: 951 94 791

Webansvarlig
Svend Vihovde                                                                                                                  svvi@me.com Tlf: 414 67 397