Utvalg og andre kontaktpersoner

Generelle spørsmål:  leder@ilskjalg.no

Kioskansvarlig
Inger Helen Gundersen
inggun@randabergskolen.no
Tlf: 977 98 685

Revisorer
Ketil Helgevold
Dag Øxnevad

Statistikkansvarlig
Terje Bredahl,
terje.bredahl@lyse.net
Tlf: 926 10 375

Ansvarlig medlemslister / medlemskontingent
Elisabeth Thuestad
medlem@ilskjalg.com
Tlf: 951 94 791

Webansvarlig
Svend Vihovde
svvi@me.com 
Tlf: 414 67 397