Styrereferat

Referat fra styremøter i IL Skjalg.

Viktige beslutninger for klubben blir offentligjort her.

20201401 – Styremøte