Styret

Følgende styre ble valgt på Skjalgs årsmøte i 2021:

Styreleder
Trond Solbakken
E-mail: styreleder@ilskjalg.no
Tlf:  95 08 59 11

Sportslig leder junior/Senior og leder sportslig utvalg 
Heidi Tangen
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 91 33 27 43

Sportslig leder barn og ungdom
Leif Madsen Bærheim
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no
Tlf: 92 07 33 72

Økonomiansvarlig
Stine Houge Bastiansen
E-mail: okonomi@ilskjalg.no
Tlf: 99 08 88 88

Nestleder og Leder stevneutvalg
Hanne Bakstad
E-mail: stevne@ilskjalg.no
Tlf: 97589686

Leder foreldreutvalg
Anneli Mikalsen
E-mail: foreldre@ilskjalg.no
Tlf: 91623355

Aktives representant
Daniel Pedersen
E-mail:aktivrep@ilskjalg.no
Tlf: 47523191

Aktives vara-representant
Mathias Hove Johansen
E-mail:mathias-27@hotmail.com
Tlf: 98428089