Styret

Følgende styre ble valgt på Skjalgs årsmøte i 2020:

Styreleder
Steffan Røstvig
E-mail: styreleder@ilskjalg.no
Tlf:  934 09 087

Sportslig leder junior/Senior og leder sportslig utvalg 
Heidi Tangen
E-mail: sportljs@ilskjalg.no
Tlf: 91332743

Økonomiansvarlig
Julianne B.V Nessler
E-mail: okonomi@ilskjalg.no
Tlf: 92497116

Nestleder og Leder stevneutvalg
Gunnar Neset
E-mail: stevne@ilskjalg.no
Tlf: 90727077

Sportslig leder barn og ungdom
Rune Hjelle
E-mail: sportlbu@ilskjalg.no
Tlf: 91 69 81 25

Leder foreldreutvalg
Anneli Mikalsen
E-mail: foreldre@ilskjalg.no
Tlf: 91623355

Aktives representant
Simen Tjelta Larsen
E-mail: simen_tl@hotmail.com
Tlf: 454 72 599

Aktives vara-representant
Mathias Hove Johansen
E-mail:
Tlf: