Nye trenignstider og treningsgrupper

Oppdatert oversikt over treningsgrupper og treningstider

Det er gjort noen endringer på sammensetning av treningsgruppene og treningstidene for sesongen 2016/2017. Oppdatert informasjon om de ulike treningsgruppen vil du finne hjemmesiden under de ulike gruppene sine sider.

Treningstilbud for 9 og 10 klasse:

For de som går I 9 og 10 klasse vil mange være klar til å gå over til treningsgruppen for junor (løp eller sprint).  Vi tilbyr også Athletix for aldersgruppen 15-19 som ikke ønsker å konkurrer. Se detaljer på de ulike gruppenes hjemmesider. Noen kan også ønske å fortsette i gruppen 7-8 en stund til, da er det også mulig.  Dersom du er I stuss hvor du/dine hører hjemme så ta kontakt med trenerne for de ulike gruppene og be om råd.

Rekruttgruppe sprint: det har vært litt utfordringer med trenerkabalen for denne gruppen I starten, noe som selvsagt er beklagelig. Det jobbes på spreng for å få en god løsning, og hjemmesidene vil bli løpende oppdatert etter hvert som brikkene faller mer på plass.

For uke 36 og 37: Trener Magnar Thuestad Stokka (som i vårsemesteret).

Uke 36: Mandag, tirsdag og torsdag kl. 17:00.

Uke 37: Mandag, tirsdag og onsdag kl. 17:00