Ny kontingentstruktur i IL Skjalg

På årsmøtet 17. mars ble det vedtatt ny kontingentstruktur for IL Skjalg.

Hovendringen er at det skilles mellom medlemskontigent (betales av alle og vedtas av årsmøtet) og treningsavgift (betales av alle som trener/konkurrere, fastsettelse er delegert til  styret). I tillegg betales treningskontingent for de yngre årsklassene (under 15 år) pr halvår og ikke for et år om gangen.

Krav på kontingent og treningsavgift blir sent ut I den nærmeste framtid. Hvert medlem vil få to mailer med betalingsinformasjon for hhv medlemskontigent og treningsavgift.

Link til vedtak om ny struktur for medlemskontigent

Kontigentstruktur