Utøverinformasjon

Garderober og toalett er under den del av tribunen som er nærmest mål. Det er også toalett øverst på tribunen. Arrangøren tar ikke ansvar for det som blir oppbevart i garderoben

Oppvarming kan foregå på kunstgressbanen rett ved stadion eller i joggeløypen rundt stadionområdet. Det er ikke anledning til oppvarming på friidrettsbanen før innmarsj.

Stevnekontoret finner du øverst på tribunen, like ovenfor mål. Det er åpent fra kl. 11.00 lørdag og kl. 10 søndag.

Startnummer til lagene deles ut i midtgangen under tribunen. Klubbene kan hente startnummer og skjemaer for lagoppstilling fra klokken 12.00 lørdag og fra klokken 10.00 på søndag. Startnummer er merket med etappenummer og alle utøvere skal benytte startnummer både på bryst og rygg.

Opprop. Oppropsfristen er 1 time før øvelsen starter. Lagleder må møte opp ved opprop og samtidig levere skjema med lagoppstilling. Benytt skjema som ligger i lagskonvolutten. Dette skal undertegnes av en lagleder.

Heat og banefordeling. Alle heat med banefordeling vil bli hengt opp på følgende steder: Utenfor sekretariat, i midtgangen under tribune, ved telt på oppvarmingsområdet.

Forsøksheat. Stadion har 8 løpebaner. Er det flere enn 8 påmeldte lag i samme klasse på 4 x 100 m og 4 x 400 m, vil det bli forsøk. (For veteranklasser er evt. forsøk kun på 4 x 100 m). Heatvinnere og beste tider går til finale. På alle andre distanser blir det direkte finale.

100 m individuell start for kvinner og menn lørdag (siste øvelse) vil gå i medvind, vi bruker mobilt tidtakersystem på denne øvelsen (takk til Sandnes IL).

Call Room er i nordre sving. Alle deltakere på laget må møte i seinest 40 min. før øvelsesstart. Lag som møter for seint til oppsatt tid for oppmøte, vil kunne bli utelukket fra deltakelse. I Call Room blir det kontroll av startnummer, lagsdrakt, piggsko, mv. Det er ikke lov å ta med elektronisk utstyr inn på konkurranseområdet. Det gjelder mobiltelefon, musikkavspiller, radio, videokamera.

Innmarsj foregår 30 minutter før øvelsesstart. Alle på laget må være med på innmarsjen, og ingen har lov å gå ut på banen før 30 minutt før øvelsen starter.

Protester og anker. Protester må foretas innen 30 minutter etter kunngjøring av resultat og skal rettes muntlig til overdommer av utøver eller en offisiell representant for et lag. Dersom overdommer ikke er tilgjengelig, rettes protesten til sekretariatet. Hvis overdommeren treffer en avgjørelse, kan saken ankes til juryen. Gebyr ved anke er kr. 250-.

Premieutdeling er ca.1 time etter øvelsesstart. Premieutdeling er markert i tidsskjema. Vi ber om at lag som skal ha medaljer er klar på de oppsatte tidspunktene.

Kiosk. Det er kiosk øverst på tribunen og mattelt nedenfor tribunen ved start 100 m.

Slik løpes stafettene

4 x 100 m. Alle fire etapper løpes i delte baner. Vekslingsfeltene er merket med gule streker med hake som peker inn i vekslingsfeltet. Vekslingsfeltene er 30 m der utøverne starter med begge beina helt innenfor den gule streken. Stafettpinnen skal overleveres før den gule streken som markerer slutten på vekslingsfeltet.

4 x 400 m. De tre første svingene løpes på delte baner. Vekslingsfeltene er 20 m langt og er merket med blå streker med hake som peker inn i vekslingsfeltet. Løpere på 3. og 4. etappe skal stille opp fra bane 1 og utover i den rekkefølge deres respektive lag har etter 200 m i etappen foran, etter anvisning av vekslingsdommer.

4 x 600 m. Det startes fra strek, det vil si at alle kan løpe inn til sargen med en gang. Vekslingsfeltet 20 m langt og er merket med blå streker med hake som peker inn i vekslingsfeltet.

4 x 800 m. Første sving går på delte baner. Løperen på første etappe kan løpe inn til sargen ved utgangen av første sving. Vekslingsfeltene er 20 m langt og er merket med blå streker med hake som peker inn i vekslingsfeltet.

4 x 1500 m. Det startes fra strek, det vil si at alle kan løpe inn til sargen med en gang. Vekslingsfeltene er 20 m langt og er merket med blå streker med hake som peker inn i vekslingsfeltet.