Vaskepulver

Vi trenger DIN hjelp

Dessverre har det har vært en stor nedgang i mosjonsløp i hele Norge i 2017. Dette merket også Skjalg under årets Siddisløp, da vi hadde en betydelig nedgang fra 2016. Siddisløpet er Skjalgs største inntektskilde, og med nesten en halvering av deltakere har det ført til et større underskudd som må rettes opp i. Kostnadene er under kontroll, og vi jobber for å skaffe flere sponsorer og andre inntekter til klubben. Vi vil helst unngå å øke medlemskontingent og treningsavgift. Vi ber derfor alle medlemmer i klubben om hjelp til for å rette opp økonomien i klubben!

Vi har vært i kontakt med felleskjøpet, og fått et godt tilbud på kjøp av OMO Colour vaskepulver og SUN oppvasktabletter. Alle medlemmer må bidra ved å kjøpe inn og videreselge 5 x pakker oppvasktabletter og 5 x pakker vaskepulver per familie. Total pris kr 1750. Produktene kan selges videre for 200 kr per vaskepulver pakke og 150 kr per pakke oppvasktabletter. Det vil dekke innkjøpet på kr 1 750, samt gi Skjalg et sårt tiltrengt løft i økonomien. Det er snakk om store pakker av kjente merkevarer (SUN og OMO), og prisen tilsvarer normal utsalgspris i butikk (se vedlegg).

En faktura vil bli sendt ut på mail til alle klubbens medlemmer i løpet av en uke med en betalingsfrist på 2 uker. Hvis noen ønsker å kjøpe & selge mer er det selvfølgelig lov! Bare gi beskjed så fikser vi det.  Etter innbetaling kan pakkene hentes fra Stadion. Dato for utlevering vil bli sendt ut etter innbetaling.

Hvis dere ikke ønsker å kjøpe disse produktene, kan en velge å i stedet betale kr 750,- uten å motta vaskeprodukter. I så tilfelle gi beskjed innen 11.10.17 på mail til dugnad@ilskjalg.no og dere vil bli fakturert dette beløpet.

Med Vennlig Hilsen

Styret