Varsling

Rettledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep i IL Skjalg

IL Skjalg følger Norges Idrettsforbund sin «Rettledning for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep» som er vedtatt i 2010 og revidert i 2017.

Har du opplevd noe, eller sett noe kan du kontakte relevant person i IL Skjalg sitt styre eller i de instanser som står nevnt i skrivet fra idrettsforbundet.

rettleiar-for-handsaming-av-saker-som-gjeld-seksuell-trakassering-og-overgrep-oppdatert-171204