Kontingent

Det skilles mellom medlemskontingent (betales av alle og vedtas av årsmøtet) og treningsavgift (betales av alle som trener/konkurrerer, fastsettelse er delegert til styret).

Kontingenter 2021:

  • kr 500 for enkeltmedlemmer
  • kr 800 for familiemedlemskap

Treningsavgifter 2021:
Betales pr. halvår

  • 1.-3. klasse: 500kr
  • 4.-5. klasse: 800kr
  • 6.-8. klasse: 950kr
  • Athletix 15-19 år: 700kr
  • Junior/Senior: 1300kr
  • Veteran: 600kr
  • Familiemedlemskap: 1600kr

Treningsavgiftene skal reflektere det tilbudet som gis i de ulike treningsgruppene.
Det innvilges ikke rabatt hvis man f. eks trener kun en gang i uken.

NB! Innbetalt kontingent/avgift refunderes ikke

Betaling
Faktura sendes ut via email.
Du vil få 3 faktura for dette i året.
– En for medlemskontingent
– To for treningsavgift

Faktura kan betales online via MinIdrett eller i nettbank med KID/kontonr.

Hvordan finne dette I Minidrett etter pålogging:

minidrett1
(klikk på bilde for større versjon)

NB! Krav om familiekontingent sendes til alle i familien. Men dette skal kun betales 1 gang (faktura har samme KID for alle familiemedlemmene). Når faktura er betalt en gang  skal den forsvinne fra MinIdrett for alle.

Ytterligere spørsmål, ta kontakt med medlem@ilskjalg.no