Medisinsk behandling og fysioterapi

Medisinsk oppfølging og fysioterapi

Vi har nå fått på plass avtale med 1 idrettslege som kan konsultere/iverksette behandling for våre utøvere. Legen er:

Øyvind Ziesler

Kontoradresse:  Jon Torbergsons vei 9, 4070 Randaberg

Mobiltelefon:  90926011

Utøvere tar direkte kontakt med legen og er da, ved å oppgi avtale med IL Skjalg, garantert å få time raskt.

Utøveren må samtidig umiddelbart når skaden oppstår, melde dette inn til den skadetelefonen som er opprettet som en del av friidrettsforbundets forsikringsordning – se vedlagte info om denne. Viktig for at vi skal få refundert utgiftene til behandling.

I tillegg har vi satt opp en oversikt over aktuelle institutter/fysioterapeauter for fysioterapibehandling:

Tjensvoll fysikalske institutt

Hundvåg fysikalske institutt

Bjergsted fysioterapi

Kannik fysikalske institutt

Hillevåg fysikalske institutt

Stavanger idrettsklinikk

Klinikken for alle

Husk på samme rutine med innmelding av skade i forkant av behandling.

Vedlegg:   Info om bruk av friidrettsforbundets forsikringsordning

Se de vedlagte linkene under:

http://www.friidrett.no/lisens/Sider/Lisens-2014.aspx

http://www.idrettshelse.no/skadeskjema