LISENS 2016

Helårslisens er obligatorisk for alle utøvere (mellom 13 og 80 år) som deltar på bane.

Lisensen er personlig og kjøpes via følgende link: http://mosjon.friidrett.no/lisens2016