Klubbhuset på gang!

Da har vi fått formell godkjennelse på igangsettelse på bygging av klubbhuset. Håpet er at det kan settes i gang i løpet av november, men med forbehold om at det alltid kan komme noe i veien.

Oppdatering kommer etter hvert!