Mellom- og Langdistanse Jenter

Informasjon om treningsgruppa.

Gruppa består av jenter fra 15 år og  oppover. Jentene trener fra 4-5 til 10-12 økter i uka.  Ambisjonsnivået i gruppa strekker seg fra å hevde seg på nasjonalt nivå i sin klasse til å trene for å holde seg i god form og gjerne delta på noen lokale løp og  stafetter, samt Holmenkollstafetten.  Gruppa får rammetreningsprogram for fire uker om gangen som utgangspunkt for individuelle tilpassinger.

Treningstider:

  • Tirsdag kl 17:30 Stavanger Stadion
  • Torsdag 17:00 Stavanger Stadion
  • Lørdag, vanligvis kl 1100 fra Stavanger stadion

Eventuelle endringer i tid og sted for lørdagstreningene blir kommunisert på gruppas Facebookside for hver gang.

For øvrig avtaler utøverne  trening seg i mellom eller trener individuelt.

Trenere:

Gerd Lise Nordbotten Mob: 957 99 620
Atle Nordbotten Mob: 959 25 684
atle.nordbotten@lyse.net