Mellom- og Langdistanse Gutter

Info om gruppen

Gruppen består av 20 utøvere. Alle i gruppen trener minimum 6 ganger i uken. Vi har tre fellestreninger i uken, tirsdager, torsdager og lørdager. Utenom dette avtaler utøverne treninger seg i mellom.

Alle i gruppen får personlige treningsprogram som går over fire ukersperiode og de skal sende treningsrapport til treneren etter hver periode.

Treningstider

Tirsdager: Kl. 17:30, Stavanger Stadion
Torsdager: Kl. 17:00, Trafoen ved Stokkavannet (Ferdig oppvarmet)
Lørdager: Kl. 15:00, Trafoen ved Stokkavannet

Trener

Albert Mosdal, 913 01 809,  albert.mosdal@getmail.no
Har vært aktiv i fotball, ski og friidrett. Jobber som lærer på Austbø skole – ungdomsskole på Hundvåg. I tillegg til vanlig undervisning har han ansvaret for alt det idrettslige på skolen. Har morgentreninger på Svithun vg. skole med friidrettsutøverne til Skjalg. Har vært trener i IL Skjalg siden 1999.