JR. NM

Det er reservert flybiletter, buss og overnatting. Nærmere info. kommer etter hvert.