Innkalling til Fortsettende Årsmøte Idrettslaget Skjalg

Med henvisning til vedtak på ordnært årsmøte 21. februar 2019 kalles det inn til fortsettende årsmøte i Idrettslaget Skjalg.

Dato: Tirsdag 2.4.2019, kl. 19:30

Sted:  Klubbhuset.

Agenda:

Sak 1.    Godkjenne de stemmeberettigede

Sak 2.    Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

Sak 3.    Valg av ordstyrer, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak  4. Valg: presenteres på årsmøtet

  • Leder og nestleder
  • Øvrige styremedlemmer
  • Revisorer
  • Valgkomite
  • Representanter til ting og møter i øvrige organisasjonsledd

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i IL Skjalg