INNKALLING TIL ÅRSMØTET I IL SKJALG

Styret innkaller herved til årsmøte i IL Skjalg.

ONSDAG 6 MARS KL.1800 KLUBBHUSET PÅ STAVANGER STADION

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes til styreleder senest 28 februar til styreleder@ilskjalg.no Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på nettsiden til IL Skjalg.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret i IL Skjalg