INNKALLING TIL ÅRSMØTE I IL SKJALG

IL Skjalg inviterer til årsmøtet.

TID: ONSDAG 9 MARS 2022 KL. 19:00
STED: KLUBBHUSET PÅ STAVANGER STADION

Forslag som ønskes behandlet på årsmøte må være innsendt senest onsdag 23. februar. Saker meldes til sportljs@ilskjalg.no

Fullstendig saksliste og årsmøtedokumenter vil bli gjort tilgjengelige senest 1 uke før årsmøte på IL Skjalg sine nettsider.

For å ha stemmerett på årsmøte må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene.

Velkommen til årsmøte!

Mvh
Styret i IL Skjalg