Innkalling til årsmøte i IL-Skjalg

Dato: Torsdag 17.3.2016, kl. 19:30

Årsmøtet avholdes i Stavanger idrettshall.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 3.3.2016, og kan sendes styrets leder Elisabet Thuestad på leder@ilskjalg.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.