Innkalling til Årsmøte I IL Skjalg 1. mars kl 19:30

Dato: Torsdag 1.3.2018, kl. 19:30

Sted:  Klubbhuset.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 15.2.2018.

Sakene kan sendes styrets leder Elisabet Thuestad på leder@ilskjalg.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før Årsmøtet.

For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i IL Skjalg