Innkalling til årsmøte i IL-Skjalg 16. februar kl 19:30

Dato: Torsdag 16.2.2017, kl. 19:30

Årsmøtet avholdes i Hanssons Minde.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 2.2.2017

Sakene kan sendes styrets leder Elisabet Thuestad på leder@ilskjalg.no

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet.

Valgbarhet For å ha stemmerett og være valgbar må man være fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Ingen kan møte eller avgi stemme ved fullmakt.

Styret i IL Skjalg