INFORMASJON OM STEVNER, PÅMELDING OG REISEREGNINGER

Ved inngangen av en ny sesong er her litt info om rutiner for stevner/løp, påmelding og reiseregninger:

  • Alle aktive lese informasjonsepost som sendes ut fra de respektive trenere. Hver enkelt aktiv har ansvar for å sjekke at din trener har oppdatert epostadresse til deg.
  • Til mesterskap SKAL påmelding og opplegg for reise/opphold utføres av klubbsekretær Jarl Gaute Aase basert på innmelding fra de respektive trenere. Aktive skal ikke gjøre dette sjøl fordi det skaper «rot» og vi risikerer at noen er feilpåmeldt, dobbeltpåmeldt og at vi får dyre reiseopplegg. Klubben dekker reise/opphold til mesterskap for de utøverne som vi velger å sende dit.
  • Til andre stevner/løp melder den enkelte seg på sjøl gjennom Min Idrett eller på annen måte. Tilsvarende gjelder reiseopplegg hvis ikke annet er avtalt. Ikke meld deg på i flere øvelser enn du skal delta i da må du i så fall sjøl dekke startkontigenten for øvelser du ikke stiller opp I.
  • Grunnlag for refusjon av utgifter er reiseregning. Standard reiseregningsskjema SKAL benyttes og sendes til sportslig leder Gunnar Eiterjord (epost: gunnar.eiterjord@vegvesen.no) for godkjenning. For at reiseregningen skal bli godkjent og betalt ut, må den være komplett fylt ut og korrekte bilag ligge ved.

Med vennlig hilsen
Gunnar Eiterjord
Sportslig leder