Informasjon angående Siddisløpet lørdag 25 april

Her er litt informasjon angående årets Siddisløp lørdag 25. april:

Vi følger løpende med på informasjon om Coronavirus som blir gitt av sentrale og lokale myndigheter, og forholder oss til gjeldende retningslinjer. En beslutning om hvorvidt løpet kan gå til planlagt tid må tas i god tid før løpsdato. Vi vil derfor ta en beslutning så snart som mulig, og senest innen utgangen av mars hvorvidt Siddisløpet  blir arrangert som planlagt eller om det blir utsatt til høsten.

Vi er allerede i gang med å finne en ny dato til høsten, og om vi velger å utsette blir nærmere informasjon gitt til våre deltakere om hva dette innebærer.