HØP2020 og redusert tilbud av friidretts arealer i Stavanger idrettshall!

Oppdatert:
6 Nov godtok kommunen å møte Skjalg for en befaring i Stavanger idrettshall sammen med kretsleder for håndballen. Der fikk kommunen bedre innsyn i våre problemstillinger, og vi fikk bedre innblikk i deres prosjekt. Samtidig fikk alle bedre innsyn i hvordan en smartere kan ta høyde for de endringer som trengs for å sikre friidrettsarealer kombinert med tribune utbygging og sikkerhetssoner for håndball. Etter gjennomgangen har vi fått skriftlig bekreftelse på at alle Friidrettsarealer vil bli bevart i hallen slik de er idag. Da sier vi oss fornøyd, men vil følge prosjektet for å sikre at de står ved sitt ord.
Vi fikk også gitt innspill på behov for nett innenfor løpebanen, slik at man kan drive ballspill eller trening for de yngste samtidig som man har løping i rundbanen.

…………………….
Historie:

Stavanger kommune har i 2019 etablert en Fagplan for idrett 2019 – 2034.
Overordnet mål i planen forteller: Stavanger kommune ønsker at flere kan utøve idrett og drive fysisk aktivitet.
Få klubber har bidratt mer enn IL Skjalg til dette med en vekst på 20-30% de siste årene.

(Bildet av årets beste idrettslag i 17 mai toget)

Samtidig opplever vi i friidretten i Skjalg, at vår idrett er blitt satt i spill ved at kommunen ikke kan garantere for våre arealer ved en tribune utbygging i Stavanger idrettshall. Byens eneste flerbrukshall for vår sport gjennom kommunens budsjett for neste år som paradoksalt nok har fått navnet online HOP(p)2020.

Kommunen har over 40 flerbrukshaller og gymsaler i Stavanger kommune egnet for ballsporter, men kun en hall som idag er stor nok til friidrett.

Det pekes på at vi kan dra til Sandneshallen. Som er en fantastisk hall både å trene og konkurrere vår sport i. Det gjør vi idag også, og erfaringen fra 6-8 klasse treningene 1 dag i uka viser at det kun er 25% av våre utøvere som klarer å stille på disse treningene, og en enda lavere andel for våre utøvere fra Rennesøy og Finnøy. Det vil med andre ord innebære et frafall på opp mot 75% av våre medlemmer hvis vi skal basere innetreningen kun på Sandneshallen. Og når vi i klubben også vet at mange av våre utøvere kommer etter frafall fra ballsporter, blir de potensielt uten et bærekraftig tilbud.

Vi har også Norges beste sprint elitegruppe med 2 landslagsutøvere, og de trener 10-12 ganger i uka, mange av de er studenter, og uten bil. Da sier det seg selv at en transporttid på 2 timer pr. trening for å trene i Sandneshallen ikke er et reelt alternativ.

Politikerne har fått forelagt et tribune forslag, hvor konsekvensene ved fjerning eller reduksjon av friidrettsarelaler ikke har blitt behørig belyst.

Vi kan ikke godta en reduksjon i tilbudet, og ber om at det settes krav til prosjektet som sikrer innendørs trenings arealer for friidretten i Stavanger, alternativt må prosjektet stoppes til alternative arealer er på plass.

Friidrett for alle – idrettsglede, mestring og utvikling

Med vennlig hilsen styret i IL Skjalg.
Steffan Røstvig, Styreleder
Lasse Wathne, Nestleder og Leder stevne utvalg
Simen Tjelta Larsen, Aktives representant
Fanney Drofn Gudmundsdottir, Leder foreldreutvalg
Maryon Paulsen Strugstad, Sportslig leder junior/senior
Linda Røstvig, Økonomi
Rune Hjelle, Sportslig leder barn/ungdom