Godt nytt Skjalg-år

Så var nok et år over. Et spennende og framgangsrikt Skjalg-år. Rent sportslig seiler vi i medvind: vi har ikke hatt så gode resultater i mesterskapene (NM,  UM…) på opp mot 10 år! Elisabeth Slettum har satt nye klubbrekorder i hekk for kvinner, og vi har en ny rekord på 100 menn jr. (Mathias Hove Johansen). Og det er satt en mengde nye aldersklubrekorder, noe som lover veldig bra for årene framover. Spennende å følge med for alle Skjalg-venner.

Ikke bare har vi framgang når det gjelder utøvere som hevder seg nasjonalt, Skjalg vokser også i antall medlemmer. Ved utgangen av året var det tett opp mot 360 medlemmer, en økning på ca 25 stk. Og det etter en litt «urolig» start på høstsemesteret, der størst delen av utesesongen forsvant pga legging av nytt banedekke på Stavanger Stadion.  Takk for all tolmodigheten! Men nå er nytt fint dekke på plass og vi kan glede oss til å flytte ut til våren. Da vil også det nye klubbhuset være klar til bruk. Endelig får vi et eget sted, etter 10 år som «hjemløse»!

Stor aktivitet i klubben krever ressurser, både menneskelig og økonomisk. En stor takk til trenere, arrangører og andre som stiller opp for klubben. Og til foreldre og utøvere og alle andre som er med på å gjøre Skjalg til en levende klubb og bidrar til den positive utviklingen. Men det er alltid behov for flere å dele oppgavene på så ikke ildsjelene går lei, så velkommen til alle som ønsker å bidra!