Frivillige!

Vi trenger flere frivillige til å stå på drikkestasjoner under årets 3-sjøersløp lørdag 4.november:

• Speidermarka: 11 personer (6 voksne, 5 stk min 14 år), kl.10:30-12:10
• Krossbergveien: 10 personer (5 voksne, 5 stk min 14 år), kl. 10:55 – 13:30

Vi trenger også hjelp til KLUBBSTEVNET i Sandneshallen 12.November! Vi er avhengig av hjelp fra foreldre for at dette skal gå rundt!!

Send mail til dugnad@ilskjalg.no om du/dere har mulighet til å bidra.