Foreldreutvalget

Skjalg trenger flere foreldre til foreldreutvalget. Utvalget består av foreldre fra de forskjellige treningsgruppene og tar seg av sosiale sammenkomster som jule- og sommeravslutninger, et par klubbstevner for de minste, samt litt dugnadsarbeid i forbindelse med felles turer som Mailekene i Haugesund. Vi har også ansvaret for ei bruktbu hvor utøvere kan kjøpe/bytte treningstøy/sko.

Foreldreutvalget er representert i Skjalg sitt styre.

Vi trenger spesielt foreldre fra de minste gruppene opp til 7.klasse.

Kontaktperson: Christine Alm Harestad mob. 90171757