FORELDREMØTE FOR UTØVERE 1-9 KLASSE TORSDAG 10/11 KL17:15.

Det blir foreldremøte for foresatte til utøvere i treningsgruppene 1-9 klasse torsdag 10.november kl. 17:15 i et av møterommene i Stavanger Idrettshall.

Det vil bli en orientering om treningstilbudet til Skjalg for de forskjellige aldersgruppene og generell informasjon om Skjalg av Jarl Gaute Aase (Leder barn og ungdom) og Vanja Busic (Sportslig leder barn og ungdom). Noen av trenerne vil også være til stede.
Det vil også bli informert om foreldregruppens arbeid og arbeidet rundt Skjalg som satsingsklubb.

Vi regner med at møtet vil vare ca 1 time.
Vi håper så mange som mulig har anledning til å komme, og vi ønsker spesielt foreldre til nye utøvere velkommen!

Vel møtt!

Hilsen oss i Foreldreutvalget