Foreldremøte 2.november 1-10.klasse

Oppmøte: Møterom 2 – Stavanger idrettshall
Oppmøte-tid: 1.-6.klasse fra 17.15-17.45 og deretter 7-10 klasse fra 18.00-1830