Forandring i treningstider etter høstferien

Til informasjon vil 5-6.klasse trener ute fra Stavanger Stadion i dag. (tor. 05.10).
Etter høstferien vil det bli noen forandringer i oppmøtested for enkelte grupper. Følg med på hjemmesiden for oppdatering etter ferien.