Sosial samling veteraner

SU Leiv Midthassel innen 17.02 for servering